Zunanja ureditev - obrazec za povpraševanje
Kratek vprašalnik za pripravo ponudbe

Vaše ime in priimek (obvezno):

Vaš e-naslov (obvezno):

Občina:

Parcelna številka:

Katastrska občina:

Kvadratura parcele (okvirno v m2):

Kratek opis želenega


Kaj od navedenega želite (zapišite s številko)?

 1. PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

 2. PZI - projekt za izvedbo


Kaj od navedenega želite (zapišite s številko)?

 1. PZI - izvedbeni projekt zunanje ureditve okoli objekta z vsemi pohodnimi in dovoznimi potmi ter gradbenim popisom materiala

 2. IDZ - idejni projekt zunanje ureditve okoli objekta z 3D-vizualizacijo zunanje ureditve

 3. Barvno shemo fasade objekta

 4. Hortikulturno zasaditev okoli objekta s popisom zelenja

 5. Določitev zunanje osvetlitve okoli objekta

 6. 3D-prikaz zunanjega prostora v shemah ali skicah


Kaj od navedega želite (zapišite s številko)?

 1. IDZ – idejni projekt zunanje ograje okoli objekta + 3D-vizualizacija sheme panela ograje

 2. DZ – idejni projekt in 3D-vizualizacija zunanjega nadstreška za dva avtomobila

 3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za ograjo, nadstrešek, bazen, zimski vrt …


Kontaktna oseba (ime in priimek, telefonska št.) (obvezno):
OPOMBA: Prosimo, pošljite nam dve fotografiji trenutnega stanja (posamezna do 10 MB) na naslov: atelje.aos@gmail.com. Na podlagi vašega opisa in morebitnega ogleda stanja, če bo potrebno, vam bomo pripravili natančno ponudbo. Za dodatne podrobnosti o ponudbi nas lahko tudi pokličete na tel. 051 334 962.