• Bivalno okolje je stanje našega počutja in sami smo njegovi »kreatorji«. Izberite pravo bivalno okolje zase in pri tem vam bomo pomagali ...
 • Bivalno okolje je stanje našega počutja in sami smo njegovi »kreatorji«. Izberite pravo bivalno okolje zase in pri tem vam bomo pomagali ...

Naše storitve

Arhitektka Tjaša Voh, uni.dipl.inž.arh., je mlada ustvarjalka, ki že od leta 2009 deluje samostojno in v
sodelovanju z drugimi biroji in izvajalci del na trgu arhitekture, projektiranja, oblikovanja ter svetovanja v
povezavi s samo gradnjo.

Tjaša Voh
u.d.i.a. | projektantka | vodja podjetja

Kaj ponujamo

Pri svojem delu se ukvarjamo predvsem s strokovnim svetovanjem in pomočjo investitorjem pri gradnji:

 • spremljanje aktualne zakonodaje,
 • Individualni projekti po vaših željah in tipski idejni projekti hiš.

Izdelovanje projektne dokumentacije*:

Pripravimo vam projektno dokumentacijo, ki se razvršča na:

 1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
 2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
 5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
 7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

*Opomba: Stanovanjske, družbene in industrijske stavbe v medsebojnem poslovnem sodelovanju z  drugimi biroji.

 

Notranja oprema in zunanja ureditev:

 • svetovanje glede notranje opreme,
 • izvedbeni projekti notranje opreme
 • izrisi zunanje ureditve in hortikulturne zasaditve (IDZ projekt in vizualizacija)
 • nadzori pri notranji opremi…

Izdelujemo tudi hitre in kvalitetne vizualizacije izbrane idejne zasnove ter pripravljamo promocijska gradiva za predstavitev projektov, da so ti investitorju oz. naročniku lažje predstavljivi.

Dializni center Maribor

Zunanja ureditev

DC Maribor

Notranja ureditev

Hiša na morju

Projektiva

Nadstrešek za avtomobile

Zunanja ureditev

Letna kuhinja R

Zunanja ureditev