Od leta 2012 dalje - samostojno delovanje:

 • Grafično oblikovanje marketinških materialov za različna podjetja;
 • IDZ projekt stanovanjske hiše v Kamniku;
 • Dvosobno stanovanje v Domžalah- izvedben projekt notranje opreme
 • Izvedbeni projekt notranje opreme – stanovanjska hiša v Polzeli
 • Lovska koča Draga pri Igu – izvedbeni projekt, nadzor in notranja oprema
 • Dvosobno stanovanje v Ljubljani – notranja oprema dveh sob
 • Prenova stanovanjske hiše – izvedbeni projekt; zunanjost fasade in celotna notranja oprema stanovanja
 • Notranja oprema – izvedbeni projekt; meditacijska soba in garsonjera
 • Ostroški sobi-notranja oprema
 • IDZ projekt zunanje ureditve ribnikov in hortikulturna zasaditev
 • Optika Smole – izvedbeni projekt notranje opreme
 • Grafično oblikovanje zgibanke – Black Lightning
 • IDZ projekt pokritega bazena z savnami
 • Stanovanjska hiša Dob – projekt rušitve, IDZ, PGD, PZI in notranja oprema
 • Vizualizacija stanovanjskih enot oz. stanovanjskega naselja v Ljubljani
 • Različne idejne sheme notranje opreme stanovanj
 • Nagrobnik v Domžalah (IDZ, izvedben projekt)
 • Grobnica na Žalah – Ljubljana (IDZ, izvedben projekt)
 • Stanovanjska hiša Dob (IDP,IDZ, PGD, rušitveni projekt, vizualizacija hiše)
 • Stanovanjska hiša Šentjur (PZI – zunanja ureditev in notranja oprema)
 • Otroški sobi –Višnja Gora (IDZ- projekt notranje opreme)
 • Obstoječa enostanovanjska hiša –prizidek (IDZ,PGD,PZI)

2009 - 2011:

Sodelovanje s podjetjem Geoplan d.o.o. in samostojno delovanje:

 • Idejni projekt za izvedbo rekonstrukcije strehe na občinski stavbi Kamnik – IDZ mansarda
 • Izdelava študije za marketing investicijske dokumentacije za Geoplan d.o.o.
 • Izdelava študije ponudbene strategije za Geoplan d.o.o.
 • Izdelava vizualizacije izbrane idejne zasnove ter priprava promocijskega gradiva za predstavitev projekta Krajevni dom Motnik
 • Krajevni dom Motnik, naročnik Občina Kamnik (IDZ, PGD, PZI, vizualizacija objekta)
 • Izdelava projekta vizitk in zgibank, Geoplan d.o.o.
 • Izdelava projekta legalizacija stanovanjske hiše (PGD)
 • Grafično oblikovanje za Lambda Group d.o.o. – vizualne označbe in dodatki
 • Notranja oprema Lambda Group d.o.o. – izvedben projekt
 • Izdelava projekta notranje opreme za Implantološki inštitut II. d.o.o.
 • Enostanovanjske hiše (IDZ, PGD)
 • Knjižnica Šmarca- usmerjevalne table in vizualne označbe
 • Matična Knjižnica Kamnik – preureditev čitalnice
 • Otroški vrtec Tinkara v Kamniku, igralnica Zvezdica – notranja oprema igralnice
 • Matična knjižnica Kamnik in Glasbena šola Kamnik – IDZ 3D (rekonstrukcija in nadzidava) in priprava promocijskega gradiva za predstavitev projekta
 • Športno igrišče Vrhpolje – IDZ, 3D in priprava promocijskega gradiva za predstavitev projekta
 • Športno rekreacijski center Šmarca – IDZ, 3D in priprava promocijskega gradiva za predstavitev projekta
 • Idejna rešitev za oskrbovana stanovanja OLMO v Kopru – v sodelovanju z timom
 • Jata Emona – v sodelovanju z timom – PGD projekt
 • Rekonstrukcija zobne ambulante v Kranju – pgd projekt
 • Javni natečaj ZAPS – v sodelovanju s timom: MIKADO PARK MENGEŠ – predlog za novo nizkoenergijsko športno dvorano Mengeš in park okoli nje.

1995 - 2009:

Natečaji:

 • 1995, Osnovna šola Loče – logotip OŠ
 • 2000, Vulcano Models – predlogi za Zlati Vulkan
 • 2005, Ljubljanski študentski servis – novoletna okrasitev vseh ljubljanskih študentskih servisov v Sloveniji
 • 2005/06, javni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za objekt: DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA (v sodelovanju s timom Studia Naris d.o.o.)
 • 2005/06, javni odprti anonimni enostopenjski projektni natečaj za idejno arhitekturno rešitev: DOGRADITEV STAVBE MESTNI OBČINI MB (v sodelovanju s timom Studia Naris d.o.o.)
 • 2005/06, javni anonimni enostopenjski in anketni natečaj za Celjski grad ter projekti za Knežji dvorec: CELJSKI VČERAJ IN JUTRI (v sodelovanju s timom Studia Naris d.o.o.)
 • 2006/07, javni državni anonimni enostopenjski natečaj za URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE STAREGA MESTNEGA JEDRA DRAVOGRADA S PRIKAZOM PRENOVE FASAD OBJEKTOV, KI OBKROŽAJO TRG 4. JULIJA (v sodelovanju s timom Studia Naris d.o.o.)

Fakulteta za Arhitekturo - 2002-2009:

 • 2002, predlog za penthouse na Ravnikarjevi stolpnici
 • 2003, arhitekturna delavnica – predlog zasnove železniške postaje v Celju
 • 2002, Ljubljana – idejni predlog muzeja v parku Tivoli
 • 2003, arhitekturna delavnica Polhov Gradec, predlog stanovanjski objekti na občinskem vrtu
 • 2004, Ljubljana – predlog pokopališča v Polju
 • 2004, Ljubljana – svetloba in materiali, arhitekturna delavnica
 • 2005, Ljubljana – arhitekturna delavnica, mentor iz Berlina
 • 2005, Ljubljana – predlog neprofitnih stanovanj v naselju Murgle
 • 2005, idejni predlogi za opremo stanovanja v Domžalah
 • 2005, »ready made«, izdelava stola iz motornih ventilov in lesa, pod mentorstvom prof. Janeza Suhadolca
 • 2006/07: vpis na dvostopenjski magistrski študij
 • 2008/09: (13. 05. 2009) diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, naslov diplomskega dela: Stolp Vetrov ob gradu Pogled in grad Pogled