Kdo smo

Pri svojem delu se ukvarjamo predvsem s strokovnim svetovanjem in pomočjo investitorjem pri gradnji*:

 • spremljanje aktualne zakonodaje,
 • individualni projekti po vaših željah in tipski idejni projekti hiš.

 

Pripravimo vam projektno dokumentacijo, ki se razvršča na:

 1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
 2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
 5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
 7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

*Opomba: Stanovanjske, družbene in industrijske stavbe v medsebojnem poslovnem sodelovanju z  drugimi biroji.

* Opomba: Družbene in industrijske stavbe v sodelovanju z drugimi biroji.

Notranja oprema in zunanja ureditev:

 • svetovanje glede notranje opreme,
 • izvedbeni projekti notranje opreme
 • izrisi zunanje ureditve in hortikulturne zasaditve (IDZ projekt in vizualizacija)
 • nadzori pri notranji opremi…

Izdelujemo tudi hitre in kvalitetne vizualizacije izbrane idejne zasnove ter pripravljamo promocijska gradiva za predstavitev projektov, da so ti investitorju oz. naročniku lažje predstavljivi.

O arhitektki

313
Tjaša Voh

u.d.i.a.

Projektantka in vodja podjetja.

Arhitektka Tjaša Voh se je že od zgodnje mladosti zanimala za oblikovanje, risanje, modeliranje ipd., zato se je po osnovni šoli vpisala na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, ki jo je zaključila s splošno maturo ter pridobila poklic modne oblikovalke.

Po opravljeni maturi se je vpisala na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Od prvega do četrtega letnika je bila v seminarju pri prof. Alešu Vodopivcu in pri asistentih Anji Planišček ter Tomažu Krušec. V petem letniku je delala pod mentorstvom prof. Janeza Suhadolca, s katerim sta odlično sodelovala; pod njegovim mentorstvom pa je diplomirala v maju 2009 z diplomsko nalogo Stolp vetrov. Njeno diplomsko delo je bilo predlagano za študentsko Prešernovo nagrado. V letu 2009 se je na Ministrstvu za kulturo vpisala v razvid samostojnih ustvarjalcev s področja kulture.

Med študijem je sodelovala v biroju Naris Studio ter Društvu Naris in biroju Arhitektura d.o.o. v Ljubljani. V času študija je leta 2007 s skupino prijateljev ustanovila Društvo arhitekture, oblikovanja in slikarstva – AOS, katerega predsednica je še danes. Med leti 2009 – 2011 je kot kulturna sodelavka delovala v biroju Geoplan d.o.o. iz Kamnika pod mentorstvom arhitektke Helene Kovač Sekavčnik. Danes deluje kot samostojna ustvarjalka na področju arhitekture in oblikovanja s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Press

Objave v medijih | Press kliping

read more

Reference

 • Od leta 2012 dalje (samostojno delovanje)
 • 2009 – 2011
 • 1995 – 2009

read more