Sestava projektne dokumentacije

Pripravimo vam kompletno projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, izvedbene projekte s popisi del ter projekte izvedenih del za uporabno dovoljenje. Projektna dokumentacija se izdela v medsebojnem poslovnem sodelovanju z arhitekturnimi biroji.

Projektna dokumentacija se deli na:

 

1

SESTANEK IZP
IZP – idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev, v primeru da invesitor to želi in v primeru, da je to določeno v aktih.
DGD

2

DGD – projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 

3

PZI
PZI – projekt za izvedbo, potreben za izvedbo in pridobitev ponudb za gradnjo (načrt arhitekture, elektro inštalacije, strojne inštalacije, načrt gradbenih konstrukcij in ostalih eleboratov).
PID

4

PID – projektno dokumentacijo izvedenih del.

5

DZO
DZO – dokazilo o zanesljivosti objekta.