Načrti zunanje ureditve

1

SESTANEK
Na prvem sestanku se dogovorimo o željah investotorja in samem projektu usklajenem z prostorskimi akti.
IDZ-PROJEKT

2

IDZ – Izdela se idejni projekt željenega in uskladi s prostorskimi akti.

3

DGD
DGD – Izdela se projekt za Gradbeno dovoljenje, v primeru da je potreben glede na prostorske akte.
PZI PROJEKT

4

PZI– Izvedben projekt zunanje ureditve in nadzor nad izvedbo.