Notranja oprema

1

SESTANEK
SESTANEK: Pogovorimo se z vami o vaših željah, zahtevah in predlogih ter vam na podlagi pogovora pripravimo ponudbo in po potrjeni ponudbi idejne skice. Po teh kasneje izdelamo idejni projekt, vizualizacijo prostora, izvedbeni projekt notranje opreme, pridobitev ponudb, na željo stranke pa izvedemo tudi nadzor nad izvedbo opreme.
IDZ-PROJEKT

2

IDZ PROJEKTA: Naredi se izbor ustrezne različice, nato pa se izdela vizualizacija prostora ter izbere materiale.

3

PZI - PROJEKT
PZI ‐ projekt za izvedbo: Izdelajo se podrobni načr notranje opreme in popis del za izvajalca. V primeru, da je potrebno, se izdela tudi projekt strojnih in elektro inštalacij. Pridobijo se ponudbe izvajalcev.
OBLIKOVANJE

4

OBLIKOVANJE: Pogovorimo se z vami o funkciji oblikovanega predmeta, poslikavi v prostoru itn. ter vam na podlagi pogovora pripravimo idejni projekt in vizualizacijo.

5

NADZOR
NADZOR: Nadzor nad izvedbo opreme in celotnim potekom projektiranja in izvedbe.