Projektna dokumentacija za gradnjo
Kratek vprašalnik za pripravo ponudbe

IDZ-idejna zasnova, IDP-idejni projekt, PGD-projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI-projekt za izvedbo, PID-projekt izvedbenih del

Vaše ime in priimek (obvezno):

Vaš e-naslov (obvezno):

Upravna enota:

Občina:

Parcelna številka:

Katastrska občina:

Zakoniti lastnik (ime in priimek, naslov, pošta):

Kvadratura obstoječega objekta (okvirno v m2):

Kvadratura parcele (okvirno v m2)

Kratek opis obstoječega stanja na parceli ali objektu:

Kratek opis želenega:


Kaj od navedenega želite (zapišite s številko):

 1. nova gradnja

 2. dozidava

 3. nadzidava

 4. rekonstrukcija

 5. odstranitev objekta

 6. sprememba namembnosti

 7. legalizacija črne gradnjeKaj od navedenega želite (označite s številko):

 1. IDZ - idejna zasnova

 2. IDP - idejni projekt

 3. PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

 4. PZI - projekt za izvedbo

 5. PID - projekt izvedbenih delKontaktna oseba (ime in priimek, telefonska št.) (obvezno):
OPOMBA: Prosimo, pošljite nam dve fotografiji trenutnega stanja (posamezna do 10 MB) na naslov: atelje.aos@gmail.com. Na podlagi vašega opisa in morebitnega ogleda stanja, če bo potrebno, vam bomo pripravili natančno ponudbo. Za dodatne podrobnosti o ponudbi nas lahko tudi pokličete na tel. 051 334 962.