Nadstrešek hiša BV

Objekt: Nadstrešek stanovanjske hiše

Lokacija: Polzela

Projektna dokumentacija: IDZ, PZI in 3D vizualizacija