Zunanja ureditev - hiša BV

Objekt: Zunanja ureditev okoli enostanovanjske hiše BV
Lokacija: Polzela
Projektna dokumentacija: IDZ in 3D vizualizacija prostora