Stol ventilija

Design: Stol
Projektna dokumentacija: IDZ in PZI

Nagrobni spomenik B

Projektna dokumentacija: IDZ in 3D vizualizacija spomenika