Stanovanjska hiša BV

Notranja oprema hiše

Objekt: Enostanovanjska hiša BV

Lokacija: Polzela

Projektna dokumentacija: IDZ, PGD, PZI, notranja oprema in 3D vizualizacija hiše