Bar 5ka

Objekt: Bar 5ka
Lokacija: Ljubljana
Projektna dokumentacija: notranja oprema – IDZ in shema 3D vizualizacije prostora