Poslovni objekt - LD

Objekt: Poslovni objekt – LD

Lokacija: Nove Jarše

Projektna dokumentacija: notranja oprema – IDZ in PZI

Opomba: v sodelovanju s timom Geoplan d.o.o.